Ve dnech 5.-6.8.2022 proběhl v obci Hřebeny v Karlovarském kraji Závod záchranných psů psovodů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V pátek začal nočními pracemi jak v sutině, tak na ploše. S Borou jsme se přihlásily na specializaci plochy a reprezentovaly SDH Hejnice. Noční práce na ploše představovala prohledání podél cesty a následné prohledání dvou prostorů o celkové ploše 80 ha za stanovený čas 70 min. Vylosovaly jsme si číslo 4 a začaly jsme pracovat po půlnoci. Našly jsme 4 osoby z 5. V noční části jsme terény měly prohledané dobře, jako jediní jsme tam nenechaly žádnou osobu, nicméně chybu jsme udělaly při prohledání cesty. Při práci v noci máme značné rezervy a závod nám ukázal na čem je potřeba pracovat. Na denní práci byl zadán prostor na mapě, prostor o velikosti 80 ha a stanovený čas 60 min. včetně přesunu k terénu. Psovodi předem neznají počet hledaných osob, takže prohledávají dokud nedojde čas, nebo dokud neusoudí, že mají celý terén pokrytý. V denní části jsme jako jediní našly 5 osob z 5. A tak se po sedmi letech historie opakuje a opět na stupni nejvyšším stojí český horský pes a po dlouhých sedmi letech jsou opět psovodi Hejnice na plochách na 1. místě.