Po peripetiích se štěňátky jsme se téměř na rok přesně, po složení vstupní zkoušky ZZZ, vrátily na místo činu, abychom postoupily dále. Další cílovou metou byla zkouška plošného vyhledání 1.stupně podle národního zkušebního řádu. Poslušnost se zkládá pouze z překážek a přesunů mezi nimi. Bohužel u čtvrté překážky, kterou je kladina je opět střelba a pak následují ty nejtěžší překážky jako jsou vodorovný a vysoký žebřík, na které je třeba se soustředit. Střelba není naše kamarádka a tak to dopadlo tak, že z vodorovného žebříku Arleta spadla. Paní rozhodčí okomentovala náš výkon slovy: „vy jste extrémisti, buď to máte za výborně, nebo nedostatečně“. Plošný speciál pak už nebyl nic složitého. Vítr foukal v náš prospěch a tak ani nevím za jaký časový limit se nám podařilo najít všechny osoby, ale mě to přišlo velmi rychlé. Vždy na první vyslání Arleta našla osobu a to se paní rozhodčí příliš nelíbilo pro velkou samostatnost psa, který psovoda nepotřebuje :o). My jsme víc než spokojení. Co může být pro praxi lepší, než najít osobu v co nejkratším čase.